Асоцијација за развој Жагубице, са којом је Општина Варварин потписала уговор за пружање услуге помоћ у кући за старе и одрасле особе у оквиру пројекта “Помоћ у кући за достојанствену старост“, организовала је едукацију геронтодомаћица које су започеле или треба да пружају услугу корисницима за стицање валидне лиценце за обаваљање ове услуге.
Обука је одржана крајем октобра и полазници су, између осталог, едуковани о социјалној заштити, о специфичностима старости, о потребама старих особа, њиховој исхрани, начину живота, о вештинама комуникације са старим особама и др. Петнаест геронтодомаћица је успешно прошло обуку и на тај начин испунило све потребне услове да би пружање услуге помоћ у кући становницима општине Варварин било у потпуности усклађено са националним стандардима и законодавством.
Услугу помоћ у кући Асоцијација за развој Жагубице је покренула почетком августа и тренутно је пружа шест геронтодомаћица за 49 корисника, док су тренутно у процедури обраде у Центру за социјални рад у Варварину захтеви поднети од стране 25 особа. Пројектом “Помоћ у кући за достојанствену старост“ је предвиђено да се успостави услуга помоћ у кући за минимално 80 корисника са територије општине Варварин за чије ће пружање бити ангажовано минимално 15 геронтодомаћица.

Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније инклузивном друштву“, коју ЕУ финансира са 5.4 милиона евра, а који спроводи Делегација Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs), у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs). Пројекат има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група. Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *