У оквиру пројекта “Помоћ у кући за достојанствену старост“ започето је 1. октобра непосредно пружање услуге помоћ у кући за првих 25 одраслих и старих особа из општине Варварин. Услугу пружа пет геронтодомаћица ангажованих од стране Асоцијације за развој Жагубице, коју је Општина Варварин одабрала путем јавног позива за пружаоца услуге помоћ у кући.

Услуге помоћи у кући Општина Варварин омогућује одраслима и старијима који имају ограничења физичких и психичких способности, услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива. Сврха помоћи у кући је подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет њихових живота.

Пројектом “Помоћ у кући за достојанствену старост“ предвиђено је да се ова услуга пружи за минимално 80 становника општине. Сви становници општине Варварин заинтересовани да примају услугу помоћ у кући треба да се пријаве Центру који води законом дефинисан поступак за остваривање права на услугу. Право на подношење захтева имају и законски заступници, уколико је лице под старатељством, сродници са којим живе у заједничком домаћинству или друге особе, које писмено овласти лице којем је помоћ потребна. Поступак за признавање права на помоћ у кући може по службеној дужности покренути Центар и то на иницијативу других органа, организација, установа и грађана, или ако се приликом вршења својих послова дошло до сазнања да је неком лицу потребна таква врста услуге. Више информација о поступку може се добити у Центру или путем телефона 037.788157.

До сада је за ову услугу пријављен 41 потенцијални корисник, за које процену ради Центар за социјални рад у Варварину, а потом и пружалац услуге, који израђује индивидуалне планове услуга.

Све ангажоване геронтодомаћице су становнице општине Варварин. Асоцијација за развој Жагубице им је обезбедила и стручну подршку од стране лиценцираних геронтодомаћица које услугу помоћ у кући већ пружају у другим општинама у којима је Асоцијација ангажована, а до краја месеца започеће и њихова обука за добијање валидне лиценце за обављање ових послова.

Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније инклузивном друштву“, коју ЕУ финансира са 5.4 милиона евра, а који спроводи Делегација Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs), у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs). Пројекат има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова,  који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група. Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *