У оквиру пројекта “Помоћ у кући за достојанствену старост“ расписан је јавни конкурс за одабир пружаоца услуге помоћ у кући за одрасла и стара лица, који би у наредних 12 месеци организовао пружање услуге за становнике општине Варварин којима је ова услуга потребна.

У односу на претходно пружање услуге, коју је Општина Варварин организовала у више наврата од 2011. године, овога пута услуга ће бити пружена у потпуности у складу са националним законодавством и стандардима. Пружалац услуге може бити само организација која имају валидну лиценцу за време трајања уговора, издату од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за пружање услуга у социјалној заштити. Непосредни пружаоци услуга, “геронтодомаћице“ такође морају имати сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом програму за рад на тим пословима. Поред тога, организација мора да документује одговарајуће стручне и финансијске капацитете за обављање услуге помоћ у кући.

Информације и услови о роковима, извештавањима, обавезној апликаторској форми понуђача и потребној документацији налазе се на званичној интернет страни општине Варварин www.varvarin.org.rs и огласној табли Општинске управе општине Варварин. Званични језик конкурса је енглески језик.

Заинтересовани понуђачи могу до 25. јула 2016. године до 15:00 да своје пријаве предају на писарници Општинске управе општине Варварин или поштом на адресу: Општина Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин.

“Сви становници општине Варварин заинтересовани да примају услугу помоћ у кући треба да се пријаве Центру за социјални рад у Варварину, који води поступак за остваривање права на услугу. Право на подношење захтева имају и законски заступници, уколико је лице под старатељством, сродници са којим живе у заједничком домаћинству или друге особа, коју писмено овласти лице којем је помоћ потребна. Поступак за признавање права на помоћ у кући може по службеној дужности покренути Центар за социјални рад и то на иницијативу других органа, организација, установа и грађана, или ако се приликом вршења својих послова дошло до сазнања да је неком лицу потребна таква врста услуге.“ изјавила је Марија Веслигај, координаторка пројекта.

Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније инклузивном друштву“, коју ЕУ финансира са 5.4 милиона евра, а који спроводи Делегација Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs), у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs). Пројекат има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова,  који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група. Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *